Vision / Mision

визия-мисия


Нашата визия

Планираме да се превърнем в здравен център, заемащ водеща роля и предоставящ качествени здравни услуги.

Нашата мисия

Поддържаме идеята, с която се открояваме, а именно: да бъдем лидери в запознаването на голяма част от обществото с качествени здравни услуги и развити технологии в областта на здравеопазването, като в същото време уважаваме правата на пациентите и не правим компромиси с медицинските етични принципи във всички сфери, в които сме се специализирали.