Сърдечносъдова хирургия (ССХ)

В отделенията по сърдечносъдова хирургия могат да се извършват операции при заболявания на коронарната артерия (байпас), на сърдечните клапи, атеросклероза, вазодилатация, разширени вени, вродени дупки в сърцето, неправилно развитие на кръвоносните съдове.

В отделението по хирургия на периферните съдове чрез използване на техника за минимално инвазивна съдова хирургия се извършват всички видове съдови операции с локална анестезия и малки разрези. Провежда се лечение както чрез отворени, така и чрез затворени (еноваскуларни) методи, на заболявания на каротидната артерия и на парализи, свързани с каротидната артерия, и на всякакви видове съдови аневризми (вазодилатация). Като прилагаме най-новите методи на лечение, успешно лекуваме и диабетно стъпало, гангрени, болест на Бюргер, разширени вени. За първи път в света беше извършено премахване на тумор на каротидната артерия с локална анестезия, докато пациентът е в съзнание. Сред изследванията, които извършваме, са рисков скрининг на съдовете и тест за риск от инфаркт.

Хирургия на парализи

Хирургията на парализи е ранен оперативен метод, прилаган при парализи, свързани с каротидната артерия. Същевременно операцията, извършвана за отстраняване на стеснението на каротидната артерия и предотвратяване на евентуална парализа, се прилага и при подходящи пациенти с парализа. При пациенти, при които е изминала 1 седмица или 10 дни от момента на възникване на парализата, и при които се виждат живи тъкани в мозъка, чрез този метод парализата може да бъде излекувана.

Хирургията на парализи е техника, прилагана чрез минимално инвазивна съдова хирургия, под локална анестезия. Това е голямо предимство, особено за пациенти в напреднала възраст, които освен със съдовите заболявания се борят и с проблеми от диабет до кръвно налягане, от сърдечни до белодробни проблеми. По време на тези операции се използва само местна упойка на врата, за да можем по време на манипулацията да разговаряме с пациента. Разговорите поддържат пациентите бодри и предотвратяват загубата на съзнание. В случай, че се получи дори и леко разсейване на съзнанието, изпращаме незабавно кръв в мозъка с помощта на канюла, което спомага за оставането на пациента в бодро състояние. Междувременно почистваме вътрешността на кръвоносния съд и затваряме по най-бързия начин. Операцията приключва за 30 – 50 мин. Пациентът се превежда в обикновено отделение, без да се налага престой в интензивното.

Минимално инвазивна съдова хирургия на гангрена на крак

Минимално инвазивната съдова хирургия прилагаме и за вени на краката. При тази операция натоварването на сърцето е слабо, тъй като се използва локална анестезия, благодарение на което пациентът е предпазен от рисковете на пълната анестезия. През малки разрези в проблемната област се влива лекарство за отпушване на вени. Тъй като пациентът е в съзнание, още на момента може да се установи дали от операцията ще има полза или не. В момента, в който след преливането на лекарството пациентът започне да движи крака си, което е показател, че от операцията ще има полза, се преминава към байпас процедура през подходящ канал. След интервенцията, която е с продължителност около един час, пациентът се превежда в обикновено отделение. На следващия ден се раздвижва и след 2-3 дни се изписва. Процедурата е много подходяща и за пациенти, които имат претърпени няколко операции за поставяне на байпас, за такива на диализно лечение, за пациенти, борещи се с белодробни заболявания, за пациенти в напреднала възраст, както и за високорискови пациенти, напр. диабетици.

Лечение на разширени вени

Парна терапия: “Парната терапия” е изключително удобна техника за пациенти, за които е предвидено оперативно лечение на разширени вени. Процедурата се извършва в рамките на 30 мин., в стерилна среда, под локална или пълна анестезия. Голямо преимущество е и това, че може да се прилага при тънки и изкривени вени. Предимствата на минимално инвазивната съдова хирургия са валидни и за тази техника.

Проблемните зони се изгарят, като с помощта на много малък катетър във вената се впръсква стерилна топла пара. Хомогенно разпръскваната във вената пара оказва еднакво влияние по цялата периферия на вената. С този метод, чрез който се предотвратява засягане на тъканите извън вената, става възможно лечението и на вени, които са непосредствено под кожата. Техниката вече заема своето място и в литературата като нов метод, който може да се прилага и за вродени аномалии на вените. Освен че може да се прилага при пациенти в напреднала възраст, това е и методът за лечение на разширени вени с най-нисък процент рецидиви.

Склеротерапия (лечение на разширени вени с помощта на игла): Склеротерапията е метод за лечение, при който чрез инжектиране на течно вещество се залепват стените на вената и се получава невъзможност през нея да преминава кръв, което води до изчезване на съответната вена. Веществото може да бъде инжектирано в течно състояние или под формата на пяна. В зависимост от диаметъра на разширените вени се използва вещество с различна плътност. Склеротерапията може да се прилага при малки вени и капиляри, които са с диаметър до 0.5 mm и 0.3 mm. Представлява безболезнено лечение, при което се използват игли с минимален диаметър. Сеансите се извършват през два дни. След склеротерапия се препоръчва използване на ластична превръзка и носене на чорапи за разширени вени, така че в областта на инжектирането да се направи компрес.

Измерване на стъпално-брахиален индекс

Чрез измерването на стъпално-брахиалния индекс (ankle-brachial index) за 5 мин. може да се получи изображение на запушените вени, които са причина за множество заболявания, от които на първо място е инфарктът. Освен че дава изображение на рисковите области по тялото, особено при пациенти над 40-годишна възраст, това измерване способства и за определянето на насоки за лечението на пациенти със заболявания на вените. При тази процедура, която продължава 5 мин., няма излагане на радиация. Извършва се подобно на измерване на кръвното налягане – с апарат, прикрепен към ръката и крака. Прилага се налягане на двете ръце и на двата крака с помощта на маншон за измерване на кръвно налягане. Методът, който се прилага на пациента в легнало положение, без да се изискват никакви усилия от негова страна, дава ясни резултати за 5 мин. Изследването е много подходящо и за оперирани пациенти или за такива, които използват лекарства. Избягва се и извършването на ангиография.

Кардиогонометрия

Използваната от известно време насам както в Европа, така и по света кардиогонометрия, представлява триизмерна диагностика на сърцето. Методът, който се прилага без пациентът да бъде подлаган на радиационно облъчване, дава ясна информация относно вероятността за инфаркт само след няколко минути. Изследването се извършва с електро-ленти, поставяни на гърдите и на задната част на сърцето, т.е. на гърба, което дава възможност за триизмерно визуализиране на сърцето. По този начин всички спазми в областта на сърцето могат да бъдат наблюдавани по-добре. Средно за около 5 мин. можем да дадем отговори на въпроси като: има ли при пациента риск от инфаркт, има ли той преживени, но преодолени състояния на криза. Диагностиката дава толкова надеждни резултати, колкото и използваните от години методи като талий тестът и тестът с физическо натоварване. Освен това, може да се смята, че тъй като това е единственият метод, при който сърцето се вижда триизмерно, вероятността за отклонения в резултатите е по-малка в сравнение с другите методи. По време на изследването пациентът не се подлага на никакво радиационно или химическо облъчване, което означава, че методът може да може бъде приложен на всеки пациент.

В нашите болници разполагаме с интензивни отделения, предназначени единствено за тази цел, където се полагат следоперативните грижи. В тези отделения състоянието на пациентите се следи постоянно на монитори, намиращи се над леглата им, а екип от специалисти има готовност за своевременна намеса в случай на рязка промяна.

Ангиография през китка

При пациенти, които се подлагат на редовни прегледи, сърдечносъдовите заболявания могат да бъдат диагностицирани в много ранен стадий. Лечението на сърдечносъдовите заболявания в днешно време постига голям напредък. Диагнозата може да бъде потвърдена чрез извършване на нискорискова коронарна ангиография през китката, като лечението може да бъде завършено чрез балон или стент пак през същата китка. За сърдечни съдове, които не могат да бъдат излекувани чрез коронарен балон или стент, в действие влизат операционните екипи, които могат да направят коронарен байпас чрез специална оперативна техника, извършвана обикновено без спиране на сърцето.

При радиалната ангиография се използва една от двете паралелни артерии на китката. При ангиографията, извършвана през китката, се използват катетри с по-малък диаметър. Тъй като процедурата се извършва чрез проникване през повърхностните артерии, процентът на усложнения е по-нисък. След всички интервенции, при които се прониква през бедрото, с цел да се овладее кървенето се налага използването на тежести в продължение на най-малко 6 часа. След радиална ангиография прилагане на тежести не е необходимо и затова пациентът може да бъде изписан в по-кратки срокове, т.е. след около 3 часа.

Коронарна ангиография

Чрез коронарната ангиография се дават отговори на два важни въпроса. Първият от тях е дали има или не критични стеснения на артерията, захранваща сърцето (коронарна артерия) на пациента. А вторият е как могат да бъдат лекувани тези стеснения (докато някои могат да бъдат лекувани медикаментозно, за други може да се наложи процедура по поставяне на балон или стент, а за трети – байпас).

Коронарен байпас

Пациентите, на които трябва да се извърши коронарен байпас, могат да бъдат разделени на две групи. В първата попадат тези, които са си направили ангиография заради наличието на оплаквания и на които е препоръчан коронарен байпас. Такива пациенти имат време да получат подробна информация относно операцията и да изберат центъра, в който да бъдат оперирани и съответно опериращия лекар. Втората група пациенти са такива, които са хоспитализирани със скоротечен инфаркт и на които е извършена спешна интервенция. Когато на тези пациенти се препоръча коронарен байпас след извършването на ангиография, те и семействата им разполагат с по-ограничено време за размисъл и вземане на решение. Подготовката на пациента и семейството му за оперативната намеса и осъзнаването на процеса са от голямо значение за възстановяването.

Медицински Персонал

Свързани статии

Няма статии, свързани с това съдържание да се направи.

Сподели

Medical Park International

Ортопедия и травматология и 52 повече

Стационарен: +90 212 227 1100
Стационарен: +90 444 44 84
Електронна поща: international@medicalpark.com.tr