Радиационна онкология

Какво е радиотерапия (лъчетерапия) и как въздейства?

Радиотерапията е един от най-старите и най-ефективни методи за лечение на рак, който се използва за унищожаване на раковите клетки и намаляване на туморите чрез високоенергийни X-лъчи, снопове електрони и радиоактивни изотопи. Радиационната терапия предотвратява растежа и https://www.viagrasansordonnancefr.com/ деленето на клетките, като уврежда генетичния материал на облъчваното място. Въздействието на радиацията върху раковите клетки става чрез йонизация. Това въздействие се осъществява по два различни начина: някои клетки умират веднага, защото се влияят директно от радиацията, а други получават увреждания в хромозомите и ДНК-то, не могат да се делят и умират. Независимо че при радиотерапията освен раковите клетки се увреждат и здрави, голяма част от нормалната тъкан оздравява и възвръща нормалните си функции.

В наши дни с напредналото технологично развитие, използването на радиотерапия също отчита голям напредък и, както от гледна точка на резултати от лечението, така и от гледна точка на намаляването на страничните ефекти, заема място между едни от най-успешните терапии. За успешната терапия е важно върху тумора да се приложи подходящата и ефективна доза радиация, а в същото време нормалната тъкан наоколо да получи възможно най-малка доза лъчение. Докато с използваните преди традиционни методи постигането на тази цел беше много трудно, даже почти невъзможно, новите технически методи дават възможност да се извърши възможно най-доброто облъчване. Най-използваният измежду тези методи е триизмерното конформно лъчелечение (3D-CRT). Планирането на лечение, при което е добавено и трето измерение, освен двете (ширина и дължина), използвани при традиционните методи, се извършва с помощта на нова компютърна програма и се нарича триизмерно планиране на лечение.

В етапа на планиране и лечение туморният обем и обемът на нормалната тъкан в лекуваната област могат да бъдат реално анализирани, като по този начин се предотвратява подаването на недостатъчни дози. Като се използват множество области при лечението, туморът се облъчва конформно. Благодарение на това има възможност за подаване на по-висока доза към туморната тъкан, увеличава се възможността за локално проследяване и се оказва влияние върху възстановяването на пациента. Заедно с всичко това се намаляват страничните ефекти върху нормалната тъкан и се повишава качеството на живот на пациента.

Интензитет модулирана лъчетерапия (IMRT) е по-напредналият вариант на триизмерното конформно лъчелечение. Потокът от хиляди радиационни лъчи може да се настройва с помощта на разработена софтуерна програма, която подава различна по сила радиация към различните лекувани обеми. По този начин може да се приложи възможно най-високата доза за унищожаване на туморната тъкан, а нормалната тъкан да се увреди в най-малка степен. За планиране на лечението се използват секции от триизмерната компютърна томография на пациента. Определя се туморния обем, който ще бъде облъчван, и здравите тъкани, които трябва да се пазят от високата доза радиация. Планирането и прилагането на IMRT техниката е по-продължително в сравнение с класическите техники, но поради възможността за по-добро проследяване на тумора и намалените странични ефекти е предпочитан метод, особено при някои видове рак.

В днешно време IMRT техниката се използва както при лечението на рак на простатата, рак на главата и врата, рак на гърдата, рак на щитовидната жлеза и на белия дроб, така и при гинекологични тумори, тумор на черния дроб, мозъка, лимфома и саркома. Също така IMRT е полезна и при лечение на тумори при деца.

Всички апарати, използвани в нашата клиника, могат да обменят данни помежду си, тъй като са свързани в мрежа. По този начин грешките, които биха се допуснали при ръчна обработка, са сведени до минимум. Също така, чрез наличния в болницата ни PET-CT се осъществява обмен на изображения, благодарение на което е възможно по-точно и по-конкретно установяване на болната област.

Линеен ускорител: При пациенти, които ще бъдат подложени на лъчетерапия, се използва линеен ускорител, който притежава най-новите технологични характеристики и възпроизвежда високоенергийни Х-лъчи. С линейния ускорител марка Varian, модел DMX, с който клиниката ни разполага, е възможно провеждането на лечение с фотони с 6 и 15 MV и електрони с 6, 9, 12, 15 MeV. Благодарение на многопластовия и асиметричен колиматор, по време на облъчването може да се подаде максимална доза към туморната тъкан, като при това здравата тъкан се опазва в най-голяма степен. Благодарение на характеристиката на апарата за проявяване на електронен портал е възможно онлайн визуализиране на лекуваните места на пациента и визуален контрол по време на лечението.

Лъчелечение на тумор на мозъка

Особености на лечението с Гама радиохирургия: премахва необходимостта от отворена хирургия при повечето тумори на мозъка. Страничните ефекти след процедурата са доста малко.

  • Няма нужда от пълна анестезия.
  • Повечето пациенти могат да се приберат още в деня на провеждане на лечението.
  • Няма период на ремисия.
  • Не се образуват рани по окосмените части и главата.
  • Косата не се реже и не окапва.
  • Постига се голям процент успеваемост с много малко неудобства.
  • Нормалната мозъчна тъкан се подлага на много малко количество радиация.

Свързани статии

Няма статии, свързани с това съдържание да се направи.

Сподели

Medical Park International

Ортопедия и травматология и 52 повече

Стационарен: +90 212 227 1100
Стационарен: +90 444 44 84
Електронна поща: international@medicalpark.com.tr