Патология

Патологията се състои от два раздела – обща и специална (систематична) патология. Предметът на общата патология са анормалните стимулатори на клетки или тъкани, които причиняват всички заболявания. Систематичната патология се занимава със специфичните въздействия на определени стимулатори върху определени органи и тъкани.

В патологичните лаборатории детайлно се извършват цервико-вагинални натривки, тънкоиглена аспирационна биопсия с помощта на УЗ и КТ (при необходимост), дебело-иглена (tru-cut) биопсия, биопсия на малки извадки, ексизионна биопсия и изследвания на материали след оперативна намеса. При изследванията на цервико-вагинални натривки се използва техника с течни натривки.

При биопсии и изследвания на операционни материали, най-вече в случаи на тумор, при необходимост https://www.acheterviagrafr24.com/viagra-pfizer/ препоръчваме на пациентите да се направят процедури по хистохимия и имунохистохимия, които са развити цветни процедури.

Освен това, с цел поставяне на диагноза и по усмотрение на хирурзите, по време на операцията е възможно да се извърши интраоперативна процедура по замразяване на секции с продължителност 15-30 мин.

Свързани статии

Няма статии, свързани с това съдържание да се направи.

Сподели

Medical Park International

Ортопедия и травматология и 52 повече

Стационарен: +90 212 227 1100
Стационарен: +90 444 44 84
Електронна поща: international@medicalpark.com.tr