Медицинска онкология

Какво е ракът?

Клетките са основните структурни единици на организма. Чрез тяхното свързване се образуват тъканите, а тъканите образуват органи. В този цикъл ракът се формира не в органите или тъканите, а на ниво клетки. Обикновено тези клетки се създават, растат, делят се в зависимост от нуждите на организма и се появяват новите необходими клетки. Когато клетките остареят, те умират, а на тяхно място се появяват нови. Понякога настъпват промени в този цикъл: без това да зависи от организма, се образуват повече клетки или пък старите клетки не умират. Тази тъканна маса, образувана в резултат на анормалното неконтролирано увеличаване на клетките, се нарича тумор.

Какво е онкология ?

Онкологията е част от медицината, която анализира туморите. Oncos (=подутина) и logos (=наука). Онкологията е термин, образуван от сливането на двете латински думи.

Кои са дисциплините, занимаващи се с онкология?

Това са хирургичната онкология, медицинската онкология и радиационната онкология. Чрез съвместната им работа лечението и проследяването на пациентите може да се извърши по-прецизно. Хирургичната онкология е доста ефективна при поставяне на диагноза на заболяването и при премахване на тумора от тялото на пациента. В тази група са голяма част от хирургичните дисциплини, като обща хирургия, уши-нос-гърло, мозъчна хирургия, гръдна хирургия, ортопедия и др. Лечението на диагностицирани пациенти след оперативна намеса или на пациенти, при които заболяването е разпространено до такава степен, че не могат да бъдат оперирани, се продължава с противоракови лекарства и радиотерапия. Лечението на раковите заболявания с лекарства е предмет на медицинската онкология (в детска възраст – педиатрична онкология), а лечението им с радиотерапия – на радиационната онкология. От всичко това става ясно, че ракът предполага съвместна работа на повече от една медицински дисциплини.

Кои са факторите, причина за рака?

Развитието на рака се проявява след доста комплексна поредица от механизми. В днешно време е прието, че ракът е генетично заболяване. Това означава, че развитието на рак е невъзможно, без да се проявят промени в генетичната структура на една нормална клетка. Ракът се развива в резултат от последователни канцерогенни влияния. Всяко едно от нарушенията, наблюдавани при развитието на рака, може да бъде поправено чрез различни механизми на защита, а имунната система също играе значителна роля при установяването и елиминирането на такива нарушения. Въпреки това, ракът може да се развие. Нефункционирането на защитните механизми и имунната недостатъчност са сред основните причини за това. В крайна сметка клетките, установени като рак, намират начин да увеличат броя си твърде много и стават причина за проява на заболявания, известни като рак.

Свързани статии

Няма статии, свързани с това съдържание да се направи.

Сподели

Medical Park International

Ортопедия и травматология и 52 повече

Стационарен: +90 212 227 1100
Стационарен: +90 444 44 84
Електронна поща: international@medicalpark.com.tr