Кардиология

В Отделението по кардиология се извършват клинични и лабораторни дейности, и се прилагат методи за диагностика и лечение във всички подобласти на кардиологията. В кардиологията за възрастни има сектор за коронарни грижи; сектор, в който се проследяват болните с катетър; кардиологична поликлиника; кардиологична лаборатория, в която се прилагат неинвазивни техники (ЕКГ, тест с физическо натоварване, ехокардиография и др.)

Какво е заболяване на коронарната артерия?

Сърдечните болести, и по-специално заболяването на коронарната артерия, са сред основните причинители на смъртност както в световен мащаб, така и в нашата страна. За да могат органите в нашето тяло да съхранят жизнеността си и да изпълняват функциите си, имат нужда от кислород и хранителни вещества. Те се пренасят до тях чрез кръвта по артериите. Изпомпването на кръвта в артериите се осъществява от сърцето.

За да може сърцето да изпълнява своята функция, е необходимо то да се захранва. Артерията, която захранва самото сърце, се нарича коронарна артерия. В резултат на стесняване или запушване, образувано вследствие на втвърдяване на коронарната артерия (атеросклероза), сърцето не може да се захрани достатъчно и се получава намаляване на функциите му. Тъй като функцията на сърцето да изпомпва намалява, следователно намаляват и кислородът и хранителните вещества, достигащи до органите ни и с времето се появяват симптоми на заболявания на различните органи.

Защо трябва да се направи коронарна ангиография?

Ранното диагностициране и лечение при заболяване на коронарната артерия, особено при лица, носещи рискови фактори за сърдечни заболявания, е от жизненоважно значение. Целта е пациентът да се предпази от последиците от вероятен инфаркт. Поради тази причина, за да може да се постави окончателна диагноза на лица със съмнения за заболяване на коронарната артерия, установени в резултат на кардиологични изследвания като ЕКГ (кардиограма), ехография (ултразвук на сърцето), ЕКГ с физическо натоварване (пътечка за тичане), е необходимо да се направи процедурата за диагностициране, наречена коронарна ангиография. Това е метод за диагностициране, а не вид операция. Тя представлява процедура на получаване на изображения, като се използва специален метод за визуализиране чрез вкарване на лекарство в сърдечната артерия. Коронарната ангиография се извършва в специални лаборатории, с апарат за ангиография и в присъствието на квалифициран и опитен специалист кардиолог и здравен персонал. За извършването на манипулацията не се налага приспиване на пациента, той е буден и може да говори по време на самата процедура. В повечето случаи за достигане до сърдечната артерия се използва дясната бедрена артерия (понякога ръката). За да се проникне в бедрената артерия, наричана още феморална артерия, областта на слабините се упойва с инжекция и в артерията се поставя малка гъвкава тръбичка. По време на процедурата е възможно пациентът да усети съвсем слаба болка, като след този етап той не acheter viagra усеща абсолютно нищо. След това малка, тънка и гъвкава тръбичка (катетър), се придвижва по захранващата сърцето кръвоносната система до най-голямата артерия (аортата) и, позиционирайки се на входа й, през коронарната артерия се впръсква контрастно вещество. По този начин, чрез снимките, направени от различни ъгли, може да се визуализират коронарните артерии и да се установи в коя област има стесняване и до каква степен е то. Инжектирането на контрастно вещество не предизвиква болка. При самото вливане на контрастно вещество в артериите за около 20 – 30 секунди може да се получат горещи вълни и зачервяване и да се усети гадене.

Медицински Персонал

Свързани статии

Няма статии, свързани с това съдържание да се направи.

Сподели

Medical Park International

Ортопедия и травматология и 52 повече

Стационарен: +90 212 227 1100
Стационарен: +90 444 44 84
Електронна поща: international@medicalpark.com.tr


Кардиология Под Експертизи