Детска нефрология

В отделението се извършват изследвания, лечение и наблюдение на деца от 0 до 18-годишна възраст със заболявания на бъбреците и пикочните пътища.

Освен поставяне на ранна диагноза и лечение на бъбречни заболявания при децата, целта на отделението по детска нефрология е да предотврати повторно проявяване на заболяването или необратимо увреждане на бъбреците, т.е. достигане до състояние на бъбречна недостатъчност. В него се поддържат и жизнените функции на децата с последен стадий на бъбречна достатъчност чрез перитонеална диализа и хемодиализа, и се осъществява подготовката им за бъбречна трансплантация.

В отделението ни по детска нефрология се изследват, лекуват и наблюдават следните групи болести:

  • Паренхимни бъбречни заболявания
  • Гломерулни болести (Остри и хронични гломерулонефрити, нефротични синдроми)
  • Тубулоинтерстициални заболявания (наследствени бъбречни заболявания, синдром на Бартер и др.)
  • Кистични заболявания на бъбреците (вродени или придобити)
  • Бъбречно засягане при систематични заболявания (васкулити, като васкулит на Хенох-Шонлайн, лупус, ювенилен хроничен артрит, колагенови тъканни заболявания, като фамилната средиземноморска треска)
  • Заболявания на пикочните пътища (инфекции на пикочните пътища, везикоуретерален рефлукс, стеснения на пикочните пътища, асимптоматична хематурия и протеинурия, нарушения при дневно и нощно уриниране, хиперкалциурация, камъни в бъбреците, тумори в бъбреците, хидронефрози, установени с утразвук в майчината утроба и други вродени аномалии в бъбреците и пикочните пътища)
  • Хипертония
  • Остра бъбречна недостатъчност
  • Хронична бъбречна недостатъчност

В зависимост от развитието на заболяването им, пациентите се лекуват амбулаторно в поликлиниката по педиатрична нефрология или стационарно в клиниката по педиатрична нефрология.

Рутинните изследвания на урина се извършват в болницата, а допълнителните изследвания на кръв и урина – в лабораториите по биохимия и микробиология. Изследвания от типа на модерните образни методи като ултразвук (Доплер), цистоуретрография, интравенозна пиелография, компютърна томография, магнитен резонанс (MR), се извършват от отделението по радиология, а сцинтиграфичните изследвания на бъбреците (DMSA, DTPA, MAG-3) – от отделението по ядрена медицина.

При диференциалната диагностика на гломерулните болести се извършва биопсия на бъбрек, а при необходимост се прави оценка с помощта на имунофлуоресцентен микроскоп в отделението по патология.

Цистоскопичните и уродинамичните изследвания, а също и пациентите, които подлежат на операция, се обсъждат (оценяват) заедно с отделението по детска урология.

Установените заболявания на бъбреците и пикочните пътища, хидронефрозата и кистичните бъбречни заболявания на бебето в майчината утроба започват да се наблюдават преди раждането, а след раждането се поставя диагнозата и се преминава към лечение.

По време на лечението, както и след това, на пациентите се извършват прегледи на определени интервали от време след записан час в поликлиниката по педиатрична нефрология. Курсът на лечение и диализа при хронична бъбречна недостатъчност се планира, пациентите се подготвят за бъбречна трансплантация, а след извършване на процедурата се лекуват и наблюдават.

Свързани статии

Няма статии, свързани с това съдържание да се направи.

Сподели

Medical Park International

Ортопедия и травматология и 52 повече

Стационарен: +90 212 227 1100
Стационарен: +90 444 44 84
Електронна поща: international@medicalpark.com.tr