Детска хематология

Отделенията по детска хематология в болници Медикал Парк са напълно оборудвани за диагностициране и лечение на всички хематологични заболявания.

Най-често срещаните хематологични заболявания в детска възраст са желязодефицитната анемия, злокачествените заболявания, острата лимфобластна левкемия. В отделенията по детска хематология успешно се диагностицират и лекуват множество хематологични заболявания, като хранителни анемии (желязодефицитна анемия, анемия при дефицит на витамин В12), остра лимфобластна левкемия, остра миелоидна левкемия, апластична анемия, таласемия (Средиземноморска анемия), хемофилия.

На пациентите могат да се извършат прегледи в две отделни поликлиники по детска хематология и след това да се определят методите за лечението им. В залите за еднодневна химиотерапия се правят дневните химиотерапевтични вливания и необходимите кръвопреливания на пациентите. Химиотерапията се подготвя при стерилни условия в кабини, оборудвани с HEPA филтри, и се извършва от сестри с опит в съответната област.

Отделението е изградено в съответствие с нуждите на децата и е конструирано така, че да повишава качеството на живот по време на болничния престой. В отделението по трансплантация на костен мозък на деца, което разполага с 6 легла и HEPA филтри, се прилагат подготвителни протоколи, специално планирани за деца и изготвени въз основа на заболяването, разпространението му и опита от предишните курсове по химиотерапия.

Центърът ни е акредитиран от Европейската група за костно-мозъчна трансплантация (The European Group for Blood and Marrow Transplantation – EBMT). При нас с голяма прецизност се извършват трансплантации от роднини с пълна съвместимост, от роднини с несъвместимост по HLA, хаплоидентични трансплантации и трансплантациитеа кръв от пъпна връв.

Специалистите по детска хематология и онкология редовно провеждат срещи с другите специалисти по радиационна онкология, детска хирургия, ядрена медицина и радиология в Съвета по туморни заболявания, и извършват съвместно с тях оценка на пациентите, за да определят най-подходящия протокол за лечение.

Медицинските процедури в отделението се извършват от специализирани опитни академични кадри.

Свързани статии

Няма статии, свързани с това съдържание да се направи.

Сподели

Medical Park International

Ортопедия и травматология и 52 повече

Стационарен: +90 212 227 1100
Стационарен: +90 444 44 84
Електронна поща: international@medicalpark.com.tr