Ядрена медицина

С цел диагностика на:

 • Болести на сърцето (Кардиология и сърдечно-съдова хирургия)
 • Болести на щитовидната жлеза и ендокринната система
 • Заболявания на костите (костна сцинтиграфия, сцинтиграфия на всички кости на тялото, 3-фазна костна сцинтиграфия, маркиране на левкоцити)
 • Заболявания на уро-гениталната система (динамична и статична бъбречна сцинтиграфия, везикоуретрален рефлукс сцинтиграфия)
 • Заболявания на храносмилателната система (болести на стомашно-чревния тракт, черния дроб, жлъчните пътища)
 • Рак
 • Други

Перфузионна / вентилационна сцинтиграфия на бял дроб при пулмонална емболия,
сцинтиграфия на слъзните пътища при запушване на слъзните пътища,
сцинтиграфия на слюнчеста жлеза при заболявания на слюнчестата жлеза,
Ga-67 или сцинтиграфия на левкоцити при инфекции, абсцес, висока температура по неясни причини, сцинтиграфия на маркиран левкоцит на крак на диабетик, сцинтиграфия на костен мозък.

Какво е PET/CT?

Методът, който в наши дни се използва най-често за диагностициране и проследяване на лечение на рака, е PET/CT, който действа чрез две технологии. PET (позитронно-емисионна томография) дава информация относно функциите и метаболизма на клетките, а CT (компютърна томография) осигурява анатомични данни. Като визуализира триизмерно в един сеанс както метаболитните функции, така и анатомията на клетките, се получава детайлна и точна информация за състоянието на пациента, като по този начин може да се вземе решение за най-подходящото лечение, особено при раково болните. С PET/CT устройството, което е на разположение в болницата ни, лесно могат да се установят дори малките тумори.

Каква е разликата между PET/CT и самостоятелния PET?

PET скенерът може да определи малките тумори и метаболизма на туморните огнища. Но апарат без СТ компонента е недостатъчен за посочване на точното им място. Също така, PET/CT апаратът е осезаемо по-бърз спрямо PET апарата и е специално проектиран за пациенти, които имат клаустрофобия.

При лечението на кои заболявания се използва PET/CT?

 • PET/CT се използва за диагностициране на онкологични заболявания, за определяне на стадия на заболяването (определяне на нивото на разпространеност), и за оценка на повлияването от лечението.
 • Освен при онкологични заболявания се използва и при определяне наличието на жива тъкан в сърдечния мускул при пациенти, прекарали инфаркт.
 • В областта на неврологията се използва за правилно определяне на епилептичните огнища (епилепсия).
 • Осигурява ранно откриване на заболявания като Алцхаймер.

Как влияе планирането на радиотерапия върху резултата от лечението?

Планирането на радиотерапия с PET/CT апарат се е превърнало в златен стандарт по целия свят. По този начин туморната тъкан се установява по-ясно и областта на тумора се облъчва по-ефикасно. Постига се минимално увреждане на нормалната тъкан около тумора.

Как се прилага PET/CT?

След като на пациента бъде инжектирано лекарство, се изчаква от 45 мин. до 1 час, за да се абсорбира от туморните клетки. След това започва сканирането. Пациентът изчаква в положение легнал по гръб 35 – 45 мин.

Какви са предимствата на PET/CT?

 • Дава възможност за точно диагностициране на раковите клетки в ранен стадий.
 • Рецидивите се установяват на по-ранен етап.
 • Постига се идеално качество и разделителна способност на изображението.
 • По-голямо удобство за пациентите, тъй като изследванията продължават по-кратко.
 • Тумор, лекуван с радиотерапия, може да се облъчи по-ефикасно. По този начин здравата тъкан около тумора се предпазва по-добре.

Свързани статии

Няма статии, свързани с това съдържание да се направи.

Сподели

Medical Park International

Ортопедия и травматология и 52 повече

Стационарен: +90 212 227 1100
Стационарен: +90 444 44 84
Електронна поща: international@medicalpark.com.tr