Отделение по ангиография

Основната функция на сърцето е да кръвоснабдява всички органи в човешкия организъм. Но сърцето също трябва да се снабдява с кръв. Кръвоносните съдове, които кръвоснабдяват сърцето, се наричат коронарни артерии, а болестта, която запушва тези артерии – коронарна артериална болест. Коронарната артериална болест може да причини сърдечна криза и е основен причинител на смърт в днешно време.

Процедурата по заснемане на коронарните артерии на лица, при които има съмнения за коронарна артериална болест, се нарича коронарна ангиография.

Коронарната ангиография дава отговор на два важни въпроса. Първо – дали в кръвоносните съдове на сърцето (коронарните артерии) на пациента има или не критично стеснение, и второ – как могат да бъдат лекувани тези стеснения в съдовете (една част от тях се третират с лекарства, за други има нужда от поставяне на катетър с балон и имплантиране на стент, а за трети се налага байпас операция).

Процедурата се осъществява чрез придвижване до сърцето на тънки тръбички (с приблизителн диаметър 2 мм и дължина 10 см), които се наричат катетри, през артерията на ръката в областта на китката (радиалната артерия) или през артерията на крака в областта на ингвиналната гънка (феморалната артерия). По време на процедурата се използва местна упойка (пациентът не се упоява напълно). Процедурата трае около 10-15 мин., а след приключването й се правят необходимите изследвания и след няколко часа пациентът се изписва.

Макар и малко, налице са рискове, които съществуват при всяка медицинска процедура. Основните рискове, като сърдечна криза, удар или смърт, се срещат 1/1000 (едно на хиляда).

Ключови думи

Свързани статии

Няма статии, свързани с това съдържание да се направи.

Сподели

Medical Park International

Ортопедия и травматология и 52 повече

Стационарен: +90 212 227 1100
Стационарен: +90 444 44 84
Електронна поща: international@medicalpark.com.tr


Отделение по ангиография Под Експертизи